تحلیل تکنیکال

نماد تاصیکو

ابزارهای مورد استفاده

سیستم ایچیموکو

تکنیکال کلاسیک

 

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نمادر جم:

ابزارها :

سیستم معاملاتی ایچیموکو

تکنیکال کلاسیک