20%
تخفیف

دوره کاربردی روش های علمی گن (سطح طلایی)

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان 2,400,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ قطعا نام "گن" برای همه کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می…
27
3,000,000 تومان 2,400,000 تومان
20%
تخفیف

دوره تحلیل به روش گن سطح پیشرفته

5.00 2 رای
3,000,000 تومان 2,400,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ قطعا نام "گن" برای همه کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می…
36
3,000,000 تومان 2,400,000 تومان
20%
تخفیف

دوره تحلیل به روش گن سطح مقدماتی

5.00 2 رای
1,800,000 تومان 1,440,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ قطعا نام "گن" برای همه کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می…
76
1,800,000 تومان 1,440,000 تومان