دوره تحلیل به روش گن سطح پیشرفته

5.00 2 رای
3,940,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ قطعا نام "گن" برای همه کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می…
32
3,940,000 تومان

دوره تحلیل به روش گن سطح مقدماتی

5.00 2 رای
1,800,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ قطعا نام "گن" برای همه کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می…
75
1,800,000 تومان

دوره آسترولوژی مقدماتی بازار سرمایه

4.50 6 رای
585,000 تومان

در دوره آموزشی آسترولوژی بازار سرمایه ایران (سطح مقدماتی) با مبانی ستاره شناسی و کاربرد آن در بازار سرمایه آشنا خواهید شد و از نظر فراگیری دانش پایه آسترولوژی جهت آمادگی برای شرکت در دوره پیشرفته و یادگیری تحلیل زمانی پیشرفته با استفاده از سایکل های زمان سیاره ای در بازار به یک تسلط بسیار خوب دست پیدا خواهید نمود.

247
585,000 تومان

دوره آسترولوژی بازار سرمایه ایران (پیشرفته)

4.88 8 رای
1,800,000 تومان
در این دوره چه می آموزید؟ دوره ی پیشرفته ی آسترولوژی بازارهای مالی در ادامه ی دوره مقدماتی با همین…
163
1,800,000 تومان